Śledź nas na:

Prawo karne - Artykuły

  • liczba prac:

Dowody, zakazy, okazanie, przeszukanie

Dowód w postępowaniu karnym - to każdy środek, który jest dopuszczony przez przepisy prawa, który służy ustaleniu okoliczności mających znaczenie w postępowaniu karnym.

Ustawowe znamiona przestępstwa

Ustawowe znamiona przestępstwa - opisane w ustawie karnej cechy przestępstwa, które są konieczne (niezbędne) do uznania (zakwalifikowania) konkretnego czynu jako konkretne przestępstwo:

Struktura przestępstwa

Przestępstwo jako czyn - , czyli  szereg ruchów, zachowań, które widziane są zewnętrznie.

Podstawowe informacje o przestępczości

Wyróżniamy dwa rodzaje przestępczości: przestępczość ujawniona (zarejestrowana) jest to taka przestępczość gdzie przestępstwa zostały faktycznie popełnione i o których to przestępstwach informacje dotarły do organów ścigania poprzez zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez osobę bądź źródeł własnych organów ścigania. przestępczość ukryta- nieujawniona (ciemna liczba) przestępstwa zostały faktycznie popełnione ale informacja o nich nie dotarła do organów ścigania, nie ma ich w rejestrze.