Śledź nas na:Ogólna charakterystyka przestępczości gospodarczej

Przestępstwo gospodarcze - to czyn zabroniony godzący lub zagrażający ponadindywidualnym (niekiedy indywidualnym) dobrom w sferze życia gospodarczego, polegający na naruszeniu zaufania związanego z pozycją sprawcy lub z instytucją życia gospodarczego, grożący utratą zaufania do systemu gospodarczego lub jego podstawowych instytucji.

Przestępstwo gospodarcze - czyn godzący w porządek prawny w gospodarce, popełniony przez sprawcę, który ma związek formalno-prawny z przedsiębiorcą, u którego czyn ten popełniono.

Przedsiębiorca (dzisiaj)= podmiot gospodarczy (dawniej)

Przestępczość gospodarcza - przestępstwa przeciwko mieniu uczestników obrotu gospodarczego (kradzież, oszustwo, przywłaszczenie w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, przestępstwa na szkodę wierzycieli).

 • przestępczość w bankowości, przestępstwa związane z wykorzystaniem kart płatniczych

 • przestępstwa komputerowe

 • przestępstwa na rynku kapitałowym

 • przestępstwa związane z ubezpieczeniami

 • podatkowe i celne

 • przeciwko własności intelektualnej

 • związane z przekształceniami własnościowymi

 • związane z zamówieniami publicznymi

 • przeciwko środowisku naturalnemu

 • na szkodę funduszy celowych

 • pranie pieniędzy

 • łapownictwo

 • wybrane inne przestępstwa gospodarcze, np. farmaceutyki, zatrudnienia

 

Cechy przestępczości gospodarczej:

 • utajony charakter

zorganizowany sposób działania

 • ciągłość działalności przestępczej

związek działalności przestępczej z pozycją zawodową i ekonomiczną sprawcy

 

 Zobacz także