Śledź nas na:

Prawo karne - Artykuły

  • liczba prac:

Instytucje zaniechania ukarania sprawcy

Prawo karno-skarbowe wyróżnia 3 instytucje zaniechania ukarania sprawcy: Instytucja czynnego żalu art.16. Dobrowolne poddanie się karze art.17 i art.18. Odstąpienie od wymierzenia kary - część szczególna kodeksu karno-skarbowego i art.19§1 kodeksu karno-skarbowego.

Przepisy prawa karno-skarbowego

Przepisy prawa karno-skarbowego cechują się kompleksowością tzn., że kodeks karno-skarbowy składa się z trzech części: materialnej, procesowej, wykonawczej.

Oszustwo podatkowe

Art 56 - oszustwo podatkowe § 1 - 3 - dotyczą oszusta podatkowego, a § 4 przewiduje wykroczenie niezłożenia w terminie deklaracji lub oświadczenia.  

Sądy a postępowanie karno - skarbowe

Art. 115 kodeksu karno-skarbowego - organami właściwymi do rozpatrywania spraw materii uregulowanej w kodeksie karno-skarbowym są: sądy powszechne i sądy wojskowe.