Śledź nas na:Regulacje dotyczące wykroczeń skarbowych

Podział sankcji karnych: kary i środki karne.

 

Kary:

1. Grzywna - może mieć różny charakter - kwotowa za wykroczenia skarbowe lub w stawkach dziennych za przestępstwa skarbowe.

Za wykroczenia skarbowe jest tylko jedna kara: kara grzywny - art. 23 kodeksu karno-skarbowego określa sposób orzekania kary grzywny w stawkach dziennych, co do zasady, w trybie podstawowym, wyjściowa ilość stawek wynosi od 10 do 720 w kodeksu karno-skarbowego, a do 360 w kodeksie karnym - różnica.

Art. 37 § 1, 38 § 2 - możliwość obostrzenia kary grzywny (możliwość max kary grzywny: art. 39 i 40 § 3) - nadzwyczajne obostrzenie kary grzywny prowadzi do obostrzenia 720 x 1,5 max kara grzywny kodeksu karno-skarbowego.

1 stawka to 1/30 minimalnego wynagrodzenia, ponad 30 zł do 400-krotności tej kwoty (do 12000 zł).

Nie zawsze kara grzywny może być orzeczona, sąd powinien kierować się:

 • dochodami sprawcy,

 • stosunkami majątkowymi i możliwością zarobkową.

Na gruncie kodeksu karno-skarbowego następuje pewna modyfikacja:

 • art. 23 § 2 - wyrok nakazowy, nie można nim wymierzyć kary grzywny nie większej niż 200 stawek,

 • przy dobrowolnym poddaniu się karze jt stawka najniższa 1/30 z minimalnego wynagrodzenia,

 • art. 48 - kwotowo od 1/10 minimalnego wynagrodzenia do 20-krotnościtej kwoty.

System oparty na stawkach dziennych prowadzi do pewnego dualizmu - ilość stawek decyduje o stopniu społecznej szkodliwości czynu, a wysokość jednej stawki jest to realna możliwość zapłaty.

Na gruncie wykroczeń skarbowych jest to, tzw. postępowanie mandatowe 900 x 360, 10-krotność minimalnego wynagrodzenia.


2. Kara ograniczenia wolności - art. 26 kodeksu karno-skarbowego - ustawodawca odwołał się do przepisów, kk - 34, 35 i 36 art., jest to kara specyficzna, wyjątek stanowi art. 110 kodeksu karno-skarbowego - sprzedaż losów i innych dowodów w grze.

Zastosowanie poprzez:

 • instytucję łagodnego złagodzenia kary,

 • instytucję łagodnego obostrzenia kary - można stosować ją poprzez instytucję zaostrzenia kary ograniczenia wolności lub karę pozbawienia wolności można zamienić na karę ograniczenia wolności - art. 36 i 37 .

Art. 26:

 1. może zostać orzeczona, gdy czyn jest zagrożony karą pozbawienia wolności,

 2. gdy obok kary ograniczenia wolności istnieje możliwość orzeczenia środka karnego:

 1. w przypadku przedmiotów,

 2. ściągnięcia równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów,

 3. zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, zakaz zajmowania stanowiska,

 4. podanie wyroku do publicznej wiadomości.

Kara ograniczenia wolności jest to kara orzekana w miesiącach, od 1 do 12 m-cy, max można podwyższyć ją o połowę do 18 m-cy (art. 38 § 2, 39 i 40 § 3).

Art. 26 § 3 - stanowi negatywną przesłankę kary ograniczenia wolności, nie można jej stosować wobec sprawcy przestępstwa umyślnego, jest to negatywna przesłanka kary ograniczenia wolności.

Dwie formy orzekania (wykonywania) kary ograniczenia wolności:

 1. praca społeczna użyteczna - od 20 do 40 godzin w m-cu (szpitale, fundacje, praca na rzecz urzędu miasta, gminy,

 2. potrącenie z wynagrodzenia - od 10 do 25%, przy karze ograniczenia wolności nie jest jedyna odpowiedzialność, ciążą dodatkowe obowiązki na sprawcy.

Ograniczenia dla sprawcy:

 • sprawca pracujący nie może bez zgody sądu rozwiązać sp,

 • sprawca nie może zmienić miejsca zamieszkania,

 • sprawca jest zobowiązany do wykonywania pracy przez sąd w wyroku skazującym,

 • sprawca ma obowiązek informowania o przebiegu pracy.

Art. 36 - sąd może oddać sprawcę pod dozór kuratora lub osoby godnej zaufania (rzadko), instytucji lub organizacji społecznej zajmującej się działalnością gospodarczą.

3. Kara pozbawienia wolności - sankcja izolacyjna (terminowa) jest orzekana w dniach, miesiącach i latach (od 5 dni do 5 lat) - art. 27.

Modelacja tej kary jest szeroko uregulowana w kodeksie karno-skarbowym:

 1. art. 37 - nadzwyczajne obostrzenie kary - sąd może orzec karę pozbawienia wolności:do 6 m-cy, gdy czyn jest zagrożony karą grzywny do 360 stawek,
  • pozwala na wymierzenie kary pozbawienia wolności do 12 m-cy, gdy czyn sprawcy jest zagrożony karą powyżej 360 stawek dziennych, obok kary pozbawienia wolności można zastosować karę grzywny (grzywna aleternatywna),
 2. art. 38 § 2 - nadzwyczajne obostrzenie daje możliwość zaostrzenia kary pozbawienia wolności do 10 lat (podwójnie).


Kara łączna - art. 39 - gdy sprawca dopuszcza się kilku przestępstw różnych połączonych czasem do 12 m-cy, może nawet wynosić 15 lat, jt kara najsurowsza.
Zobacz także