Śledź nas na:Nadzwyczajne obostrzenie kary

Art. 7 § 1 kodeksu karno-skarbowego, tzw. kumulatywna kwalifikacja prawa, gdy to samo zachowanie sprawcy wypełnia znamiona kilku przepisów kodeksu to mamy do czynienia w takiej sytuacji z jednym czynem, który wypełnia znamiona co najmniej dwóch przepisów ustawy. Mogą to być:

 1. przepisy dotyczące przestępstw,

 2. formy mieszanej,

 3. przepisy o charakterze jednorodnym - sąd skazuje sprawcę za jedno przestępstwo skarbowe lub jedno wykroczenie skarbowe, ale skazuje jednocześnie fakt popełnienia innych przepisów określonych w kodeksie karno-skarbowym.

Wymiar kary z kolei następuje na podstawie przepisu najsurowszego, ponieważ:

 1. sprawca dopuścił się jednego czynu wyczerpującego znamiona innych czynów,

 2. konstrukcja czynu ciągłego - sprawca dopuszcza się dwóch lub więcej zachowań podjętych w krótkich odstępach czasu z góry powziętym zamiarem, jest to uznawane za jeden czyn. Może mieć zastosowanie do:

 • przestępstw i wykroczeń skarbowych,

 • dwa lub więcej zachowań, które mogą spowodować, że traktowane osobno będą wykroczenia, natomiast gdy zostaną potraktowane łącznie staną się przestępstwem skarbowym. elementem sprzyjającym temu zachowaniu jest z góry powzięty zamiar, który musi wystąpić na samym początku, inaczej sprawca dopuszcza się czynu na raty.

Art. 6 § 2 kodeksu karno-skarbowego - negatywną konsekwencją dla sprawcy jest to, że nie będzie odpowiadał za wykroczenia, a poniesie odpowiedzialność za przestępstwa skarbowe.

Te zachowania odbywają się co kilka chwil na gruncie art. 6, odstęp czasu wynosi 6 m-cy, jest to jeden czyn prawa, a nie naturalny. Następuje określona konsekwencja prawna.

 

Instytucja ciągu przestępstw jest odmienna od czynu przestępstw, różnice:

 1. czyn ciągły - art. 6 § 2 - jest to jeden czyn, chociaż jest to również wiele zachowań, a ciąg przestępstw to co najmniej dwa czyny, które są przestępstwami, a nie mogą być wykroczeniem,

 2. w przypadku czynu ciągłego jest z góry powzięty zamiar - art. 6 § 2 kodeksu karno-skarbowego - w przypadku ciągu przestępstw z art. 37 § 2 i 3 zamiar występuje przy każdym z przestępstw z osobna, zamiar jest ponawiany,

 3. odpowiedzialność sankcji - w przypadku ciągu przestępstw sąd wymierza karę zgodnie z art. 38 § 1, w przypadku czynu ciągłego nie ma obostrzenia,

 4. krótki odstęp czasu do 6 m-cy (rozumiany tu i tu), w przypadku ciągu przestępstw są to przestępstwa określone w tym samym przepisie,

 5. ciąg przestępstw może się składać z czynów ciągłych.

 Zobacz także