Śledź nas na:Dochodzenie a śledztwo

Podjęcie lub wznowienie umorzonego postępowania:

Umorzone postępowanie przygotowawcze może być podjęte na nowo lub wznowione. Umorzone postępowanie przygotowawcze podejmuje się w formie postanowienia. Postanowienie wydaje prokurator, który umorzył lub zatwierdził postanowienie o umorzeniu, natomiast postanowienie o wznowieniu umorzonego postępowania wydaje prokurator nadrzędny nad tym który umorzył (uczestniczył w rozprawie na której sąd umorzył postępowanie) lub zatwierdził postanowienie o umorzeniu.

W obydwu sytuacjach rola policji sprowadza się do sporządzenia stosownego wniosku art. 327 kpk.

Podjęcie:

  • prokurator, który umorzył

  • nie przeciwko osobie ale w sprawie

Wznowienie:

  • przeciwko osobie ale nie było dostarczonych dowodów żeby sporządzić akt oskarżenia. Gdy zdobyto nowe dowody można wznowić (gdy na ich podstawie można sformułować akt oskarżenia).

Procesowy nadzór - prokurator

Służbowy nadzór - organy ścigania

Policja może poza procesowo sprawdzić wiarygodność informacji (postępowanie sprawdzające) i jeżeli są autentyczne wszczyna się postępowanie.

Postępowanie sprawdzające - nie ma jeszcze uzasadnionego podejrzenia o popełnieniu przestępstwa.Zobacz także